Ændring af konkurrenceloven

Publiceret 27-10-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkast til lov om ændring af konkurrenceloven.

Lovforslaget har til formål at implementere ECN+-direktivet, der skal styrke de nationale myndigheders muligheder for at håndhæve konkurrencereglerne.

Finans Danmark ønsker i det daglige arbejde at medvirke til at fremme den frie konkurrence og en fortsat liberalisering af den finansielle sektor såvel nationalt som internationalt. Vi støtter i forlængelse heraf overordnet, at de nationale myndigheder har mulighed for effektivt at håndhæve konkurrencereguleringen i de enkelte medlemsstater i EU. Den implementering af direktivet, der lægges op til med det foreliggende lovforslag, rummer imidlertid en række principielle problemstillinger, hvorfor vi desværre er betænkelige ved lovforslaget særligt i forhold til retssikkerheden.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef

Høringssvar

Ændring af konkurrenceloven

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven(implementering af ECN+-direktivet)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde