Ændring af konkurrenceloven

Publiceret 27-10-2020
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til udkast til lov om ændring af konkurrenceloven.

Lovforslaget har til formål at implementere ECN+-direktivet, der skal styrke de nationale myndigheders muligheder for at håndhæve konkurrencereglerne.

Finans Danmark ønsker i det daglige arbejde at medvirke til at fremme den frie konkurrence og en fortsat liberalisering af den finansielle sektor såvel nationalt som internationalt. Vi støtter i forlængelse heraf overordnet, at de nationale myndigheder har mulighed for effektivt at håndhæve konkurrencereguleringen i de enkelte medlemsstater i EU. Den implementering af direktivet, der lægges op til med det foreliggende lovforslag, rummer imidlertid en række principielle problemstillinger, hvorfor vi desværre er betænkelige ved lovforslaget særligt i forhold til retssikkerheden.

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

For pressehenvendelser

Camilla Thorning

Pressechef (på orlov)

Høringssvar

Ændring af konkurrenceloven

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af konkurrenceloven(implementering af ECN+-direktivet)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde