Sådan gik investeringsåret 2018

Publiceret 18-01-2019
Nyhed

2018 var et vanskeligt år for investorerne. Kapitalmarkederne var i løbet af året præget af stor turbulens på grund af frygten for handelskrig, Brexit og faldende vækstrater i Kina. Set over en 10 års horisont, er billedet dog et ganske andet.

Blandede fonde – fonde der har både aktier og obligationer i deres porteføljer – led også under et svært 2018, men jo lavere aktieandel desto mindre var tabet. Med en blandet fond får investorerne – udover en spredning på f.eks. brancher og geografi – også en spredning på aktivtyper, hvilket i 2018 generelt har bidraget til at dæmpe tab på aktier.

 

Det formuevægtede afkast for blandede fonde var et tab på 4,1 pct.

Figur 1: Afkast 2018 blandede kategorier

 

 

Note: figuren viser afkast i de typiske fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen ultimo 2018

Ingen aktiekategorier i 2018 undgik tab, og mange aktiekategorier havde nega-tive afkast på over 10 pct., jf. figur 2. Mindst dårligt gik det for fonde med nord-amerikanske aktier, der kun tabte 4,1 pct. Globale aktiefonde, der selv typisk indeholder en stor andel amerikanske aktier, kommer ind på andenpladsen med et negativt afkast på 6,4 pct.

Figur 2: Afkast 2018 aktiekategorier

 

Note: figuren viser afkast i de typiske fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen ultimo 2018

Fald i både aktier og obligationer på samme forekommer sjældent, men det var ikke desto mindre en realitet i 2018. Udviklingen for obligationsfonde skyldes bl.a., at Den Europæiske Centralbanks (ECB) har påbegyndt nedtrapningen af deres milliardopkøb af statsobligationer, hvilket dræner markedet for likviditet. Hertil kommer en styrket dollar over for en række valutaer i Emerging Markets.

Figur 3: Afkast 2018 obligationskategori

 

Note: figuren viser afkast i de typiske fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen ultimo 2018

 

I perioder med dårlige afkast og turbulens kan det være fristende at sælge ud af sine investeringsbeviser og i stedet holde kontanter. Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at investering er en langsigtet aktivitet.

”2018 har været præget af stor geopolitisk usikkerhed som følge af truslen om en eskalerende handelskrig, Brexit mv. Men det at investere handler om det lange sigt, hvor afkast, risiko og omkostninger skal ses under ét, og derfor skal man væ-re varsom med at bedømme investeringsfondes resultater over så kort en periode,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Set over en 10-års horisont er billedet da også et helt andet. Her kan aktiefonde, der investerer i danske aktier præsentere et afkast på 322 pct. Og aktiefonde, der investerer i Nordamerika, Norden og Fjernøsten, har haft afkast på over 200 pct.

Figur 4: 10 års afkast:

Note: figuren viser afkast i de typiske fonde med rådgivning til investor inkluderet i prisen ultimo 2018 på 10 års sigt.

 

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde