Rekordstor interesse for udenlandske obligationer

Publiceret 14-11-2019
Nyhed

Trods faldende renter og lavere afkast har obligationsfonde med fokus på udenlandske obligationer i år haft den største tilgang af nye investeringsmidler siden 2015

I de første 10 måneder af 2019 har danske investorer tilført nye investeringsmidler til danske investeringsfonde, der investerer i udenlandske obligationer, for i alt 7,6 mia. kr. Det gør denne kategori af investeringsfonde til den næstmest populære i indeværende år, kun overgået af blandede fonde.

”I lyset af en lurende handelskrig og uro om Brexit har danske investorer generelt justeret risikoprofilen for deres investeringer. I årets første 10 måneder har tendensen været, at der sælges aktiefonde og købes obligationsfonde. Selvom investorerne også har købt fonde med danske obligationer, har den største interesse dog samlet sig om de udenlandske obligationsfonde, bl.a. fordi der på de globale rentemarkeder er flere investeringsmuligheder at vælge imellem end i en ren dansk sammenhæng”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”På trods af, at obligationsafkastene generelt er faldet, har det da også været ganske fornuftigt at søge mod udenlandske obligationer. I 2019 har afkastene for de udenlandske obligationsfonde ligget mellem knap 5 og godt 10 pct. Set over de sidste 10 år har en investering i en fond med udenlandske obligationer i gennemsnit givet et afkast på 4,5 pct. årligt.”

Obligationsfonde dækker over et bredt spektrum af investeringstyper. I år har den mest populære kategori været såkaldte non-investment grade obligationer, der typisk dækker over obligationer udstedt af virksomheder med en forholdsvis høj kreditrisiko. Samlet har danske investorer sat knap 5 mia. kr. i fonde, der hovedsageligt investerer i disse obligationstyper.

Omvendt har danske investorer vendt ryggen til obligationer fra emerging markets, og det følger tendensen, som også gør sig gældende for aktier fra emerging markets. I alt har investorer i danske fonde, der gør det i obligationer fra emerging markets, solgt for godt 1 mia. kr.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde