Investeringer: Gode afkast siden 2007

Publiceret 13-12-2019
Nyhed

Finanskrisen, der ramte alverdens investeringsmarkeder i 2008, var den værste økonomiske krise siden 1930’erne og står for mange som en rigtig god grund til ikke at kaste sig ud i risikobetonede investeringer. Men set over en længere periode har investorerne haft pæne afkast, uanset om de gik ind i markedet lige før eller lige efter finanskrisens udbrud.

Finanskrisens betydning kan bl.a. illustreres ved at se på afkastet for nogle af de mest populære kategorier af danske investeringsfonde siden 2007. 

Havde man fx investeret i en fond med globale aktier ved udgangen af 2007, altså lige før finanskrisen, ville man i dag have opnået et gennemsnitligt årligt afkast på 5,6 pct. For en investor, der investerede på dette uheldige tidspunkt, ville kurstabet i forbindelse med finanskrisen være tjent hjem allerede efter ca. 4 år. Bedst ville det selvfølgelig være gået, hvis man som investor havde købt på ”bunden” i slutningen af 2008. Havde man holdt fast i denne investering frem til i dag, ville resultatet have været et årligt afkast på 10-16 pct. afhængig af, hvor risikovillig man var i sit valg af portefølje.

”Finanskrisen var meget alvorlig og ramte mange investorer. Men ser man på afkastudviklingen over hele perioden viser den, at det alligevel har kunnet betale sig at investere. Der har været store op- og nedture, men går man ind i sine investeringer med en tilpas lang tidshorisont, er det ikke helt så afgørende, hvornår man investerer. Som udviklingen efter finanskrisen viser, kan tabet ofte være tjent ind igen efter en forholdsvis kort årrække. Det viser, at det typisk er bedre at bruge sin tid på at være investeret i markedet end på at prøve at ”time” markedet”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark. 

Opgørelsen viser desuden, at over perioden på 13 år har fonde med danske aktier været den ubetinget bedste investering, uanset om investeringen er foretaget før eller efter finanskrisen. Hertil siger Birgitte Søgaard Holm:

”Danske aktier har over perioden været genstand for stigende interesse fra udenlandske investorer. Det har sammen med gode resultater i de danske selskaber medvirket til en ny og mere international prisfastsættelse af det danske aktiemarked. Som investor skal man dog passe på med at bruge den historiske udvikling som pejlemærke for fremtiden”.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde