Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ejerlejligheder

Publiceret 07-10-2019
Høringssvar

Transport- og Boligministeriet har sendt udkast til forslag til lov om ejerlejligheder i høring, der følger op på ejerlejlighedslovsudvalgets rapport fra marts 2018. Finans Danmark kan støtte, at der følges op på anbefalingerne fra udvalgets rapport.

Lovforslaget er en del af regeringens lovprogram af 1. oktober 2019. Her fremgår det, at hovedformålet med lovforslaget er at foretage en modernisering af hele ejerlejlighedsloven, så reglerne bliver lettere at forstå og giver et bedre grundlag for at håndtere de problemstillinger, der opleves i praksis blandt ejerne af ejerlejligheder og ejerforeningerne i 2019. Herudover foretages enkelte ændringer af lovens opdelingsforbud.

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Høringssvar

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ejerlejligheder

Høring

Udkast til forslag til lov om ejerlejligheder

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde