Høringssvar vedr. effekten af reglerne om omkostningsvisning og visning af tredjepartsbetalinger

Publiceret 30-09-2019
Høringssvar

Finans Danmark har leveret høringssvar til ESMA’s høring vedrørende effekten af reglerne om omkostningsvisning og visning af tredjepartsbetalinger.

Finans Danmarks hovedbudskaber til ESMA er:

  • ESMA’s gennemgående fokus bør være at holde reglerne simple og samtidig sikre, at kunderne får relevant, sammenlignelig og anvendelig information. Finans Danmark anerkender, at det er svære hensyn at balancere. Finans Danmark giver dog en række konkrete ændringsforslag i høringssvaret med afsæt i at forbedre balancen i reglerne.
  • Fokus høringen er afgrænset til visning af omkostninger og tredjemartsbetalinger. Finans Danmark vil gerne benytte lejligheden til at rette fokus på, at udfordringerne i relation til tredjepartsbetalinger i langt højere grad ligger i reglerne om kvalitetsforbedrende service og proportionalitet. ESMA opfordres derfor til at igangsætte et analysearbejde af effekten af disse regler. Her ser Finans Danmarks, at der er behov for såvel regel- som tilsynskonvergens på tværs af EU.
  • MiFID II har medført et omfattende behov for dataudveksling imellem produkt producenter og distributører. Sektoren i Europa er i fællesskab i gang med at løse denne opgave via fælles løsninger og selvregulering igennem FinDatEx. Finans Danmark opfordrer ESMA til at anerkende, at det tager tid at færdigudvikle og implementere fælles Europæiske dataudvekslingsstandarder. 

Kåre Valgreen

Investeringschef

Høringssvar

Finance Denmark’s response to ESMA’s call for evidence on the impact of the inducements and costs and charges dis-closure requirements under MiFID II

Høring

Call for evidence: Impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde