Halvsløjt 2018 har ikke skræmt de private investorer

Publiceret 20-05-2019
Nyhed

De private investorer fortsætter med at købe investeringsfonde på trods af meget omskiftelige forhold på investeringsmarkederne. I de første fire måneder af 2019 har der således været det største nettokøb af investeringsfonde rettet mod danske detailinvestorer siden 2006.

Der skal øjensynligt noget til, før de private investorer går i panik. På trods af turbulens på investeringsmarkederne især i 4. kvartal 2018 har der været et pænt nettokøb af investeringsfonde i de første 4 måneder af 2019Frem til og med april i år udgør nettokøbet af detailfonde godt 33 mia. kr., og vi skal helt tilbage til 2006 for at finde en periode med et tilsvarende højt nettokøb af detailfonde.  

Danskernes appetit på at sætte deres penge i investeringsfonde lader sig tilsyneladende ikke så let påvirke af de seneste måneders udsving på kapitalmarkederne, for vi kan se, at danskerne fortsat investerer. Det giver rigtig god mening at gå efter et bedre afkast ved fx at købe investeringsfonde, der set over en 10 års horisont slår bankbogen mange gange”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark. 

Over en 10-års horisont kan aktiefonde, der investerer i danske aktier, vise et afkast på 322 pct. Og aktiefonde, der investerer i Nordamerika, Norden og Fjernøsten, har haft afkast på over 200 pct. Til sammenligning ville afkastet på en indlånskonto over samme periode være ca. 8,5 pct. 

Nettokøbet ses i stort set alle typer af investeringsfonde, men er især drevet af fonde i kategorierne Aktier Globale, Obligationer Non-investment Grade og Obligationer Øvrige Danske. Interessen for globale aktier var også stor igennem hele 2018, men i forhold til sidste år er nettokøbet af fonde eksponeret mod aktier og obligationer i emerging markets og blandede balancerede fonde faldet. I 2018 var der endvidere et nettosalg af fonde i kategorien Obligationer Øvrige Danske. 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde