Formuen i danske investeringsfonde rammer billionen

Publiceret 14-08-2019
Nyhed

Formuen i danske investeringsfonde ramte i løbet af de første sommermåneder en billion, eller 1.000 milliarder kr. Det er første gang, at det sker.

Formuen i danske investeringsforeningers detailfonde, som er målrettet private investorer, udgjorde ved udgangen af juli måned 2019 1.036 mia. kr. eller ca. en billion.

”Det er et meget stort tal, der naturligvis afspejler, at det er gået godt på investeringsmarkederne. Men det er også udtryk for en trend i retning af, at flere og flere private investorer vælger at placere hele eller dele af deres opsparing i kollektive investeringsfonde. Her får du et stort udvalg af investeringsmuligheder, men også sikkerhed for, at investeringerne sker langsigtet og med udgangspunkt i en god risikospredning”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark.

Siden udgangen af 2015 er formuen i de danske investeringsforeninger steget med knap 287 mia.kr. eller 38%. Med undtagelse af 2018 har den periode været gunstig for investorerne, og af den samlede stigning i formuen tegner kursstigninger sig for ca. to-tredjedele. Hertil kommer udbetalte udbytter i perioden. kr. Sat i forhold til formuen ved udgangen af 2015 udgør afkast i form af kursstigninger og udbytter ca. 27%.

I samme periode har de danske investeringsfonde modtaget nye midler til at investere for intet mindre end 86 mia.kr. Det svarer til 11,5% af formuen ved udgangen af 2015 eller ca. en tredjedel af den samlede stigning i formuen fra udgangen af 2015 og frem til i dag.

 

 

Camilla Thorning

Pressechef

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde