Flotte afkast i årets første 6 måneder

Publiceret 11-07-2019
Nyhed

Efter et nedslående 2018 har første halvår 2019 været særdeles opløftende for investorerne. Der er positive afkast i alle kategorier af investeringsfonde, men halvåret har også været præget af stor usikkerhed

Ved indgangen til 2019 så investeringsudsigterne ikke særlig lyse ud. 2018 var præget af stor geopolitisk usikkerhed som følge af truslen om den eskalerende handelskrig mellem Kina og USA, Brexit mv. Ingen aktiekategorier undgik tab i 2018, og mange kategorier havde negative afkast på over 10 pct. Efter nytår vendte stemningen, bl.a. med håb om en løsning på handelskrigen, men i maj skabte handelskrigen og renteudviklingen både i USA og Europa fornyet usikkerhed. Nye toner fra centralbankerne stabiliserede imidlertid markederne, og i juni skød kurserne igen i vejret.

Det omskiftelige første halvår 2019 betød, at alle fondskategorier har givet positive afkast. Bedst er det gået for aktiefondene, men også blandede fonde og obligationsfondene har opnået positive afkast. På mange af de markeder, der udviklede sig rigtig dårligt i 2018, er tabet hentet hjem helt eller delvist i første halvår 2019.

”Det er altid rart at se et plus på bundlinjen for sine investeringer, men første halvår 2019 har også vist, at der er stor usikkerhed i markederne. De omskiftelige markedsforhold kan være en god anledning til at overveje, om man skal sprede sine investeringer yderligere, både geografisk og hvad angår investeringskategori”, siger direktør i Investering Danmark, Birgitte Søgaard Holm.

For investorer i danske investeringsfonde har udviklingen været opmuntrende, for i flere af de kategorier, som er mest populære hos investorerne, har trenden været meget gunstig.

Særlig positiv har udviklingen været i den største kategori, ”Aktiefonde Globale”, hvor der i første halvår 2019 er opnået et afkast på knap 16 pct. mod et tab for hele 2018 på godt 5 pct. Blandt aktiefondene overgås globale aktier kun af fonde med investeringer i de nordiske, europæiske og nordamerikanske markeder. Dan-ske aktiefonde sluttede halvåret med et afkast på 15,5 pct.

På obligationssiden har der været positive afkast for samtlige kategorier, hvilket afspejler det fald i renterne over halvåret, der er set både herhjemme og internationalt. For den næststørste kategori af investeringsfonde, ”Obligationer, Øvrige Danske”, der fokuser på mellemlange obligationer, har det givet et afkast på knap 2 pct.

Også i kategorierne, ”Obligationer, Emerging Markets” og ”Blandede fonde, Balanceret”, er der pæne resul-tater. Specielt ”Obligationer, Emerging Markets” leverer med et halvårsafkast på 8,7 pct. et godt resultat i lyset af det meget dårlige afkast, som disse fonde kom hjem med i 2018. For de blandede fonde gælder generelt, at jo større aktieandelen er, jo højere har afkastet været.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde