Danskerne køber flere udenlandske værdipapirer

Publiceret 20-06-2019
Nyhed

Danske private investorer har typisk lagt en stor del af deres investeringer i danske aktie- og obligationsmarkeder, selvom fordelene ved at sprede sine investeringer er velkendte. Det billede ser nu ud til at ændre sig, for danske investorer i investeringsfonde er over de sidste fem år begyndt at investere mere i udenlandske aktiver, og tendensen ser ud til at fortsætte.

Private investorers forkærlighed for at investere i deres hjemlige værdipapirmarkeder genfindes over næsten hele verden, og meget tyder på, at situationen kun ændres langsomt. Men de fleste private investorer kan opnå et bedre forhold mellem afkast og ikke mindst risiko, hvis en større del af deres formue bliver placeret i udenlandske værdipapirer.

Tal fra Investering Danmark viser imidlertid, at danske investorer i investeringsfonde i stigende grad køber fonde med udenlandske værdipapirer. I perioden 2014 til 2018 har danske detailinvestorer netto købt investeringsfonde, der kun investerer i danske aktier, for knap 7 mia.kr. I samme periode er der netto købt investeringsfonde for udenlandske aktier for mere end 76 mia.kr., altså mere end ti gange så meget som i danske aktier. Og de første fem måneder af i år har danske investorer netto solgt danske aktiefonde for mere end 1,3 mia. kr., hvorimod de har købt udenlandske aktiefonde for godt 4 mia. kr.

”Der tegner sig et billede af, at den del af danske private investorers formue, der er placeret i investeringsfonde, bliver stadig mere internationalt orienteret. Det giver kontante fordele i forhold til risikospredning, og vi tror, at den udvikling også vil fortsætte fremover i takt med, at flere og flere ser fordelene ved at rette blikket ud i verden.”, siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing i Finans Danmark. 

Indenfor kategorien af udenlandske aktiefonde er der sket ganske markante forskydninger. Der har været et nettofrasalg af mere specialiserede fonde, der eksempelvis investerer i Emerging Markets eller Nordamerika, mens fonde med et bredt globalt investeringsformål har haft betydelig fremgang.

I perioden 2014 til 2018 er der samtidig blevet investeret næsten 80 mia.kr. i de såkaldte blandede fonde. De har typisk lov til at investere i udenlandske værdipapirer, og en meget stor del af investeringerne sker uden for Danmark i såvel aktier som obligationer. Den tendens er også fortsat i de første fem måneder af i år.

På obligationssiden er der frem mod 2018 sket et skift til fordel for investeringsfonde, der investerer i danske obligationer, samtidig med, at der er sket et frasalg af investeringsfonde med fokus på udenlandske obligationer. I de første fem måneder af i år tager fonde med udenlandske obligationer lidt revanche med et nettokøb på 8,7 mia. kr.

 

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde