Danske investorer udskifter aktier med obligationer

Publiceret 14-10-2019
Nyhed

Investorer i danske investeringsfonde går i højere grad efter mere sikkerhed end i 2018. De sælger ud af aktier og køber flere obligationer. Det viser de nyeste tal fra Finans Danmark.

Investorer i danske investeringsfonde har benyttet de første ni måneder i 2019 til at tage toppen af deres risiko. De har solgt danske og udenlandske aktiefonde for godt 0,4 mia.kr. og investeret i obligationsbaserede fonde for 16,5 mia. kr. Det samlede køb i de obligationsbaserede fonde for hele 2018 var på 4,2 mia. kr.

”Der er ingen tvivl om, at uroen på de internationale kapitalmarkeder, blandt andet forårsaget af eskalerende handelskrig og stigende usikkerhed om konjunkturudsigterne, har fået danske investorer til at justere risikoprofilen.  Det er forståeligt, at investorerne i lyset af de mere volatile markedsforhold vælger at satse på obligationer, som er en mere sikker investering,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør i Investering & Opsparing, Finans Danmark.  

Samtidig er danske obligationer blevet mere populære.  I modsætning til 2018, hvor investorernes køb af obligationsfonde udelukkende rettede sig mod udenlandske obligationer, er investeringerne i obligationsfonde i år ligeligt fordelt på danske og udenlandske obligationer. 

”Tyngden af købet i obligationsfonde i 2019 ligger i mellemlange danske obligationsfonde og højrente udenlandske obligationsfonde, som gør det muligt at opnå en fornuftig balance mellem afkast og risiko. Og vi ser den samme øgede interesse for netop disse typer obligationer blandt de europæiske investorer,” slutter Birgitte Søgaard Holm.

 

Oversigt over nettokøb – i mio. kr.

Nettokøb mio. kr.

2018

2019 ÅTD

Aktier

               24.556

-                             428

Obligationer

                 4.238

                         16.542

Blandede

               10.618

                         13.845

Pengemarked

-                      23

                                    3

Øvrige

                     107

-                             293

Total

               39.496

                         29.669

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde