Stigende renter og uro på aktiemarkederne

Publiceret 15-10-2018
Nyhed

Markederne i september var præget af tegn på stigende inflation og stigende renter, bl.a. som følge af en renteforhøjelse fra den amerikanske centralbank.

Fonde med globale aktier steg 0,3 pct., mens fonde med japanske aktier var i toppen af aktiekategorierne og steg 3,1 pct. Fonde med danske aktier og fjernøstlige aktier havde tab i omegnen af 3,5 pct. Næsten alle obligationsfonde havde tab, med undtagelse af emerging markets obligationer, som steg næsten 2 pct., men som stadig har tabt over 6 pct. i 2018.

I oktober er der sket større fald på de internationale aktiemarkeder, som også har ramt danske aktier. Det skyldes bl.a. usikkerhed om det italienske statsbudget, følgerne af den stigende handelskrig og renteforhøjelsen fra den amerikanske centralbank.

Når der er markedsuro, giver investeringsfonde med mange værdipapirer oftest en større risikospredning i forhold til investeringer i enkelte aktier og obligationer. I perioder med store fald vil man ofte opleve, at enkelte aktier kan falde endog meget, mens andre kan bevæge sig mod strømmen.

Spredningen mellem de bedste og lavest præsterende aktier været stor i 2018, jf. figuren nedenfor. Afhængig af evner eller held, kunne man enten have opnået et positivt afkast på 55 pct. eller et negativt afkast på 35 pct. Det er ikke alle investorer, der har mod på sådan en rutsjebanetur, når man taler om noget så vigtigt som ens opsparing, og her er investeringsfonde et godt alternativ.

”Investeringsfonde giver en diversificering af porteføljen, som kan gardere mod ekstreme bevægelser på et marked. Det betyder, at man er mindre følsom over for de store kursudsving, der kan opstå, når bølgerne går højt. Man slipper på den måde for de værste udsving og får i stedet lidt af det hele med et stabilt afkast,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør

Om Investering Danmarks officielle statistikker

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde.

Se statistikkerne her

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde