Lav-risiko fonde som svar på høj-risiko markeder

Publiceret 14-12-2018
Nyhed

Investering Danmarks afkaststatistik viser, at november var endnu en turbulent måned i år.

November var endnu en turbulent måned i år, der for mange investorer har budt på store udsving på kapitalmarkederne. I den situation kan investorer ofte føle sig presset til at sælge ud. Men set over et længere perspektiv har det ikke kunnet betale sig at paniksælge, når bølgerne går højt på kapitalmarkederne.

”Enhver investor må gøre op med sig selv, hvor meget risiko han/hun har appetit på. Også for investor med lille appetit på risiko findes der produkter, der er designet til at være stabile, når bølgerne går højt på markederne, fx lav-risiko aktiefonde, blandede fonde eller obligationsfonde,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark.

Investering i fonde er en måde at opnå eksponering over for kapitalmarkeder, hvor man samtidig får en høj grad af risikospredning i kraft af det høje antal værdipapirer, der ligger inde i fonden. Desuden er det ofte en måde at få adgang til mere eksotiske markeder, der - som privatinvestor – ellers ville være dyre eller besværlige at få adgang til.

Nogle virksomheder begår sig inden for sektorer, der er mere følsomme over for konjunkturændringer, og derfor kan markedets forventninger til fremtidig indtjening svinge voldsommere i takt med pludselige ændringer i markedsvilkår. Selv i perioder med lavkonjunktur vil folk stadig skulle købe en liter letmælk, varme deres hus eller købe medicin. Omvendt vil folk være tilbageholdende med at købe ting, de strengt taget ikke har behov for, men blot kunne være rare at have - luksusvarer med andre ord.

Desuden findes der aktiefonde med forskellig risikoprofil afhængig af, hvilken branche eller geografisk region de specialiserer sig i.

 
Anm.: Figuren sammenligner indeks for formuevægtede afkast for aktiefonde tilhørende den øverste kvartil af 3-års standardafvigelsen hhv. den nederste kvartil. For alle perioder er den relative placeringen udregnet efter standardafvigelse pr. november 2018. N=174. Baseret på tal for frit tilgængelige fonde med rådgivning inkluderet i prisen, der udgør hovedparten af det danske marked.

Carsten Brink

Kommunikationschef

Om Investering Danmarks officielle statistikker:

I Investering Danmarks afkaststatistik kan du se, hvordan dine investeringsbeviser klarer sig sammenlignet med andre, efter at omkostningerne til handel og administration er trukket fra.

I omkostningsstatistikkerne kan du se, hvad de forskellige fonde koster alt i alt - og du kan også sammenligne risikoen på de forskellige fonde med hinanden. Statistikkerne opgør også, hvor mange penge der er investeret i forskellige kategorier af obligations- og aktiefonde, og hvor investorerne køber nye eller sælger deres nuværende investeringsbeviser.  

Formålet med statistikkerne er bl.a. at gøre det nemmere for investorerne at sammenligne og vælge mellem de forskellige investeringsfonde. Se statistikkerne her.

Du kan downloade Investering Danmarks officielle statistikker fra de seneste måneder og år i excel her.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde