Høringssvar vedr. udkast til ændringsbekendtgørelse om bl.a. håndteringen af hjemfaldslån

Publiceret 19-12-2018
Høringssvar

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har 11. december 2018 sendt udkast til ændringsbekendtgørelse om bl.a. håndteringen af hjemfaldslån i høring.

Finans Danmark har afgivet høringssvar, der primært relaterer til de udfordringer, som udkastet giver anledning til vedrørende håndteringen af hjemfaldslån. Det drejer sig bl.a. om beregningsgrundlaget i relation til garantiprovision.

Tina Oreskov

Kontorchef

Høringssvar

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Høring

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om statsgaranti, garantiprovision og aflønningsprovision i forbindelse med finansiering af almene boliger

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde