Landbrugspakken: et vigtigt bidrag til et erhverv med store udfordringer

Publiceret 22-12-2015
Nyhed

​Finansrådet hilser regeringens landbrugspakke velkommen, da det er et vigtigt initiativ med klare signaler om at støtte et erhverv med store udfordringer. Landbrugspakken er således et godt supplement til regeringens tidligere fremlagte vækstplan.

-Landbruget er en rigtig vigtigt sektor i Danmark. Det er et kæmpe eksporterhverv, og landbruget skaber beskæftigelse ikke mindst i landdistrikterne, som er ramt på flere fronter. Vi kan se, at landbrugspakken understøtter den strukturtilpasning, der både er behov for og som der jo allerede arbejdes med på flere områder. Og den vil derfor også være en hjælpende hånd i forholdet mellem den enkelte landmand og hans pengeinstitut, siger Finansrådets adm. direktør Ulrik Nødgaard.

Yderligere er ens rammevilkår og lige konkurrencevilkår vigtig for en hvilken som helst sektor, og derfor ser Finansrådet forslagene om en tilpasning af landbrugserhvervets regler til EU-niveau som en helt afgørende forudsætning for landbrugets rammevilkår. Tilsvarende hilser Finansrådet det velkomment, at der foretages et nabotjek i bl.a. Tyskland og Holland i forhold til eksisterende lovgivning.

 
Finansrådet finder det desuden fornuftigt at der øremærkes midler til strategisk fødevareforskning i 2016. Forskning er dog typisk en længerevarende proces, og på den længere bane skal landbrugs- og fødevareområdet udvikles og styrkes. Derfor ser Finansrådet gerne, at prioriteringen fortsætter i de kommende år, også efter 2016. 

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør