Mere gang i boligsalget

Publiceret 17-12-2014
Nyhed

Handelsaktiviteten på boligmarkedet fortsætter forårets fremgang, og der handles betydeligt flere boliger i forhold til sidste år. Fremgangen gælder for alle boligtyper.
 

”De seneste tal fra boligmarkedsstatistikken viser, at der handles flere boliger, og at det gælder alle boligtyper. Der er handlet mere end 9 pct. flere parcel- og rækkehuse og fritidshuse, mens handlen med ejerlejligheder er øget med mere end 24 pct.”, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet og tilføjer:
 

”Handelsaktiviteten i 3. kvartal er stort set den samme som i foråret, der ellers traditionelt er højsæson for bolighandler. Og det er en fremgang, vi ser i hele landet. Det er godt nyt for boligmarkedet, at det ikke kun er i Hovedstaden, at der handles flere boliger”, siger Ane Arnth Jensen.
 

”Det går den rigtige vej, men især på husmarkedet ligger handelsaktiviteten stadig på et beskedent niveau, og vi bevæger os langsomt op fra det seneste bundniveau i slutningen af 2011, tilføjer Ane Arnth Jensen.”
 

Regionale forskelle i prisudviklingen

På landsplan er priserne på parcel- og rækkehuse 1,4 pct. højere end sidste år. Der er prisstigninger i og omkring Hovedstaden, mens priserne er lavere i de øvrige dele af landet. Østjylland er eneste område vest for Storebælt, hvor priserne ikke er lavere end sidste år.
 

Ane Arnth Jensen: ”Det er tiende kvartal i træk, at huspriserne stiger i Hovedstaden. I den samme periode er huspriserne i landets øvrige regioner stort set uændrede. Vi venter med andre ord stadig på, at de berømte ringe i vandet skal brede sig fra Hovedstaden til resten af landet.”
 

Prisen på ejerlejligheder er på landsplan 4,6 pct. højere end sidste år. Prisudviklingen er ikke helt så skarpt delt op med prisstigninger og prisfald på begge sider af Storebælt.
 

”Højere ejerlejlighedspriser er ikke noget, der alene er forbeholdt Hovedstaden. I forhold til sidste år er ejerlejlighedspriserne også højere på Fyn og i Østjylland, hvor Odense og Århus er de store byer”, fortæller Ane Arnth Jensen.
 

Mindre rabat på bolighandler

”De fleste boliger handles med en rabat i forhold til den pris, som sælger vil have for boligen. Rabatterne bliver dog mindre og mindre. Huse sælges i gennemsnit med en rabat på lige over fem pct. i forhold til den sidst registrerede pris, inden boligen fjernes fra ejendomsmæglerens hylde. For ejerlejligheder er rabatten nede på lidt mere end tre pct.”, konstaterer Ane Arnth Jensen.
 

Stort set uændrede handelstider

Det tager rundt regnet syv måneder at få solgt et hus. I og omkring Hovedstaden er handelstiderne nede mellem tre og fem måneder, mens det i gennemsnit tager mere end otte måneder i Region Sjælland. Der er skåret fire dage af handelstiderne på landsplan det seneste år. Det tager i gennemsnit ca. fem måneder at sælge en ejerlejlighed. I Hovedstaden er handelstiderne fire dage kortere end sidste år, mens de er 40 dage længere i Midtjylland. 

Figur 1: Indeks for antal handler (4-kvartalers glidende gns.), 2004 = indeks 100

Kilde: Boligmarkedsstatistikken

Figur 2: Priser på parcel- og rækkehuse fordelt på regioner, kr. pr. kvm.

Kilde: Boligmarkedsstatistikken


Uddybende materiale

Download pressemeddelelsen fra Realkreditrådet om Boligmarkedsstatistikken 3. kvartal 2014 (122 kb)

Download fælles pressemeddelelse med tabelmateriale til Boligmarkedsstatistikkens 3. kvartal 2014 (277 kb)

Gå til Boligmarkedsstatistikken her.