Højere finansiel forståelse hos de velstillede

Publiceret 11-03-2014

… men hver femte dansker med en årlig indkomst på over 450.000 kr. har stadig en decideret dårlig finansiel forståelse. For de laveste indkomster på under 150.000 kr. er det blot hver anden, der har en god finansiel forståelse. Det viser Finansrådets undersøgelse af danskernes evner inden for renter og lån.

Analysebureauet A&B Analyse har netop gennemført en omfattende spørgeundersøgelse for Finansrådet med et højt antal respondenter (3.500). Undersøgelsen tester danskernes finansielle forståelse ud fra seks basale spørgsmål om renter, lån, risiko mv.
 

Forståelsen stiger med indkomsten

Undersøgelsens høje antal respondenter gør det muligt at nedbryde resultaterne på befolkningens indkomst- og uddannelsesniveau.
 
 
Figur 1. Sammenhængen mellem indkomst og finansiel forståelse 
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: God finansiel forståelse opnås ved 5 eller 6 rigtige svar, mens 4 rigtige eller derunder kategoriserer respondenten som havende dårlig finansiel forståelse. Undersøgelsen er foretaget i uge 7 og 8 i år, og figuren her baserer sig på 2.857 besvarelser.
 
 
Tallene viser, at den finansielle forståelse er højere, jo højere indkomsten er. Således har ca. 8 ud af 10 danskere med en årlig indkomst over 450.000 kr. en god finansiel forståelse baseret på testen. For de laveste indkomster (under 150.000 kr.) er det blot hver anden, der har en god finansiel forståelse.
 

Lav finansiel forståelse hos de mindst uddannede

Undersøgelsen viser desuden, at der er en sammenhæng mellem respondenternes uddannelsesniveau og finansielle forståelse.
 
Det fremgår, at det store spring i forhold til finansiel forståelse forekommer, hvis respondenten har en gymnasial uddannelse sammenlignet med grundskole som højest fuldførte uddannelse.
 
Hele 60 pct. af personer med grundskoleuddannelse har en dårlig finansiel forståelse, mens det kun er lidt over en tredjedel af personer med gymnasial uddannelse som det højeste, der har problemer med forståelsen af finansielle emner.
 
 
Figur 2. Sammenhængen mellem uddannelse og finansiel forståelse
Kilde:   A&B Analyse for Finansrådet.
Anm.: Der tages udgangspunkt i respondentens højest fuldførte uddannelse. God finansiel forståelse opnås ved 5 eller 6 rigtige svar, mens 4 rigtige eller derunder kategoriserer respondenten som havende dårlig finansiel forståelse. Undersøgelsen er foretaget i uge 7 og 8 i år og figuren her baserer sig på 3.355 besvarelser.
 
 
Andelen af personer med god finansiel forståelse ligger på samme niveau for personer med gymnasial uddannelse, erhvervsuddannelse, kort videregående eller mellemlang videregående uddannelse. 
 
For personer med en lang videregående uddannelse er andelen med god finansiel forståelse højere – nemlig 78 pct.
 

Social slagside – men kollektivt problem    

Alt i alt tyder tallene på, at der er en social slagside forbundet med problemerne med manglende finansiel forståelse. Det er i højere grad personer med lavere indkomster og uddannelse, der har problemer med at forstå helt basale begreber og beregninger. Problemerne kan dermed være med til, at gøre disse befolkningsgruppers økonomiske situation endnu værre.
 
Problemet er imidlertid kollektivt, idet undersøgelsen understreger, at relativt store andele – godt 20 pct. - af grupperne med de højeste indkomster og uddannelser også har problemer med at forstå de finansielle begreber.

Stine Luise Goll

PA- og kommunikationsdirektør