Højere boligpriser i hele landet

Publiceret 17-09-2014
Nyhed

Priserne på ejerboliger tager et spring frem i 2. kvartal 2014. På landsplan stiger huspriserne med 3,2 pct., mens ejerlejlighedspriserne stiger med 4,8 pct. i kvartalet. Priserne stiger i alle regioner – fra nord til syd og øst til vest, og det er regionerne uden for Hovedstaden, der kappes om de højeste prisstigninger. Det viser tal fra Boligmarkedsstatistikken for 2. kvartal 2014.
 

”Dagens tal er gode nyheder for boligejere landet over. Vi har længe mest talt om prisstigninger i Hovedstaden, og ind imellem har vi set stigende priser i andre regioner. Foråret har givet et markant løft til huspriserne over alt i landet. Prisstigningerne på landsplan svarer til, at en boligejer med et gennemsnitligt hus på 140 kvm. er blevet 50.000 kr. rigere det seneste kvartal. Det svarer til lige knap 17.000 kr. om måneden, siger Ane Arnth Jensen, direktør i Realkreditrådet.
 

Kvartalets største prisstigninger er sket uden for Hovedstaden.
 

På husmarkedet er priserne steget mest i Region Syddanmark, hvor prisen på et gennemsnitligt hus er 4,1 pct. højere end i årets første kvartal. Derefter følger Nordjylland og Sjælland. Det er kun i Midtjylland, hvor priserne stiger med 2,6 pct., at udviklingen er mere afdæmpet end i Hovedstaden.
 

Prisstigninger på ejerlejlighedsmarkedet har de senere år været synonym med Hovedstaden. Det er de stadig, men i det seneste kvartal har prisstigningerne været større i samtlige regioner uden for Hovedstaden.
 

Ane Arnth Jensen tilføjer:
 

”Selvom forårets prisstigninger betyder, at helårsboliger i samtlige regioner nu handles til priser, der også er højere end for et år siden, skal man huske på, at boligmarkedet befinder sig på forskellige stadier afhængig af, hvor i landet vi befinder os. Der er flere steder, hvor priserne stiger for første gang i længere tid. Sagt med andre ord er det flere steder usikkert, om det er en vedvarende udvikling, vi er vidner til”.
 

Flere bolighandler

Der er handlet ca. 12 pct. flere boliger i 2. kvartal 2014 end i 2. kvartal 2013. Samtidig har køberne været lidt hurtigere om at slå til. Sammenlignet med sidste år er huse på landsplan i gennemsnit handlet seks dage hurtigere og ejerlejligheder 10 dage hurtigere i år.
 

”Der har været flere bolighandler i årets højsæson, foråret, end vi har været vant til de senere år. Vi skal tilbage til foråret 2008 for at finde flere handler i højsæson. Tager vi det lidt større bakspejl frem og kigger ti år tilbage, er der dog stadig et stykke vej op til det gennemsnitlige handelsniveau,” siger Ane Arnth Jensen.
 

”Boligmarkedet spiller en central rolle i dansk økonomi. Stabile boligpriser og flere handler vil derfor bidrage positivt til danskernes lyst til at øge forbruget,” siger Ane Arnth Jensen.

Figur: Udvikling i priser på parcel- og rækkehuse og ejerlejligheder mellem 1. kvt. 2014 og 2. kvt. 2014

Kilde: Boligmarkedsstatistikken


Uddybende materiale

Download pressemeddelelsen fra Realkreditrådet om Boligmarkedsstatistikken 2. kvartal 2014 (156 kb)

Download fælles pressemeddelelse med tabelmateriale til Boligmarkedsstatistikkens 2. kvartal 2014 (281 kb)

Gå til Boligmarkedsstatistikken her.