Bemærkninger til forslag til lov om Den Danske Naturfond

Publiceret 21-10-2014
Høringssvar

Da vi desværre er faldet ud af Jeres høringsliste, blev vi først i går opmærksomme på, at forslag til lov om Den Danske Naturfond er sendt i høring.

Vi har følgende bemærkninger forslaget:

Den Danske Naturfond udspringer af Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, der skal være med til at sikre den danske natur. I Danmark har vi en velfungerende landbrugsproduktion, som skal drives og udvikles i samspil med naturen og vandmiljøet.

Det er dog vigtigt at pointere, at landmanden og panthaverne skal have sikkerhed for arealerne, der indgår i produktionen. Ellers bliver bedrifternes økonomiske situation for usikker.

En eventuel engangsgodtgørelse for udtagelse af produktionsarealer bør derfor alene udbetales til lodsejeren efter forudgående accept af panthaverne. Samtidig skal der ikke kunne tinglyses deklarationer på ejendommen uden panthavernes accept. Hvis der tinglyses deklarationer på ejendommen med respekt af nuværende hæftelser, skal deklarationerne som minimum altid kunne respektere sædvanlig konvertering af hæftelserne.

Hvis der laves aftaler om løbende godtgørelse, skal alle godtgørelser tilfalde den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Samtlige forpligtelser bør ophøre såfremt den løbende godtgørelse af den ene eller anden grund afsluttes. 

Download høringssvaret her. (38 kb)

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde