CMD-license

Bliv certificeret børsmægler

Certificeringen er et krav for Kapitalmarked Danmarks medlemmer og omfatter nye medarbejdere inden for aktie- eller erhversobligationsområdet på engrosmarkedet, der er ansat som:

 • Sales
 • Sales tradere
 • Tradere
 • Analytikere

Ved nye medarbejdere forstås personer, der er ansat efter 1. januar 2005, og som ikke tidligere har været ansat i certificeringskrævende funktioner.

Indhold

 • Værdipapirhandelsloven og andre relevante dele af EU-lovgivningen, herunder
  • markedsmisbrug
  • markedspladser og disses regulering
  • investorbeskyttelse
  • investeringsanalyser
  • forebyggende foranstaltninger mod hvidvask
 • God skik og risikomærkning
 • Børsmæglerforeningens anbefalinger til imødegåelse af interessekonflikter i investment banker


Kvalificerende kursus (under revidering)

Det kvalificerende kursus er pt. under revidering - datoer for kommende kurser er derfor endnu ikke fastlagt.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde