Mine investeringer

Når du handler værdipapirer i banken, kan du enten handle på egen hånd, eller banken kan rådgive om de bedste investeringsmuligheder. Ved rådgivning menes, at banken enten på bankens eller dit initiativ anbefaler dig at købe eller sælge bestemte værdipapirer.

Når banken rådgiver dig om værdipapirhandel, skal banken indhente oplysninger fra dig om:

  • Din erfaring med at handle med værdipapirer
  • Din økonomi og din evne til at bære eventuelle tab
  • Formålet med din investering i værdipapirer - er det eksempelvis en kortsigtet eller langsigtet investering

Oplysningerne vil være grundlaget for de personlige anbefalinger banken giver dig, når du modtager rådgivning.

Du kan vælge at handle værdipapirer uden at få rådgivning, men hvis det er værdipapirer, som er svære at gennemskue, skal banken indhente oplysninger fra dig om din erfaring med at handle værdipapirerne. Dermed kan banken oplyse dig om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt for dig at købe værdipapirerne.

Hvis du har en kapitalpension, ratepension eller alderspension i din bank, kan du vælge at investere pensionsmidlerne direkte i værdipapirer.

Værdipapirerne handles i så fald i et særskilt depot, der vil blive knyttet til din pensionskonto. Pensionsmidlerne kan ikke frit placeres i alle former for værdipapirer, men kan eksempelvis placeres i aktier, både unoterede og noterede, obligationer samt investeringsforeninger og fonde.

De nærmere regler for værdipapirernes placering, og hvilke grænser der skal være opfyldt, fremgår af Finanstilsynets bekendtgørelse om visse skattebegunstigende opsparingsformer i pengeinstitutter, se BEK nr. 1056 af 07/09/2015.

Typisk udstedes og opbevares dine danske værdipapirer elektronisk i den danske værdipapircentral VP SECURITIES (VP). I Danmark har de enkelte investorer deres eget depot i værdipapircentralen, som føres af et kontoførende institut - typisk kontohavers bankforbindelse.

Når du handler værdipapirer afvikles handlerne også af VP, som flytter de handlede værdipapirer mellem dit og modpartens depot - samtidig flyttes penge den modsatte vej. I VP afvikles penge og papirer altid samtidig for at minimere risikoen for, at en part i en handel leverer sin del af handlen, uden at modtage betaling herfor.

VP har tidligere været en selvejende institution, men er i dag et aktieselskab, der ejes af brugerne, som er Danmarks Nationalbank, realkreditinstitutter, institutionelle investorer og banker.

Læs mere om Værdipapirhandel

Høringssvar om Værdipapirhandel

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyt fra Finans Danmark.

Tilmeld nyhedsbrev

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde