Adgang til kontanter

I Danmark er der over 70 forskellige pengeinstitutter. De har alle forskellige produkter, de tilbyder kunderne. Du skal derfor altid begynde med at tale med dit eget pengeinstitut om, hvilke tilbud de har. Alle pengeinstitutter tilbyder personlig hjælp til at komme i gang med digitale løsninger. Det gælder f.eks. i forhold til pengeautomater, kreditkort eller hvis NemID driller. De kan også hjælpe med at komme i gang med Netbanken.

Hvis du vil hæve kontanter

Stort set alle pengeinstitutter tilbyder at hæve kontanter i automater. 

Der er i dag omkring 2000 hæveautomater fordelt over hele landet, hvor der kan hæves penge. Hvis det fra egen bank, er det typisk gratis, men ellers kan det være forbundet med et gebyr. Det er i mange pengeinstitutter muligt at få hjælp til at betjene pengeautomaterne, hvor personalet går med ud til automaten og hjælper kunden, hvis der brug for hjælp til at hæve penge. Kontakt din bank for at få oplysninger om. hvor de nærmeste hæveautomater er opstillet. 

En række banker har også fortsat en kassefunktion i en eller flere af deres afdelinger, hvor du kan få udbetalt kontanter.  

Nogle banker har tilbud om, at kunder med fast bopæl mod betaling har mulighed for at få fremsendt kontanter til privatadressen.

Finans Danmark har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om at lette hjemløses adgang til kontanter - læs mere om hjemløses adgang til betalingskonti

Hvis du har brug for at indbetale kontanter

I forhold til indbetaling er der forskellige løsninger og det er i flere pengeinstitutter f.eks. muligt at sætte penge ind på sin konto via en pengeautomat. Nogle institutter modtager også  kontanter via døgnboks og for engangsindbetaling af kontanter for eksempel ved gaver. 

Kom godt i gang med at bruge betalingskort

Alle pengeinstitutter tilbyder flere forskellige betalingskort og hjælper kunder i gang med brug af kort. I flere pengeinstitutter kan man også få hjælp til at bruge kortet i pengeautomaten. Nogle pengeinstitutter har nødløsninger, hvor man kan hjælpe kunder, som f.eks. ikke selv kan betjene ATM’en, her vil en medarbejder kunne hjælpe vedkommende, og efterfølgende debitere kundens konto. Hvis man har svært ved at huske koden til sit betalingskort, så tilbyder nogle banker en løsning, hvor man kan se sin kode i netbanken. Et andet eksempel på et tilbud er, hvis man ikke kan huske en kode, så kan man med et kontantkort og en simpel mobilbank betale og hæve penge uden brug af kode. Der er også eksempel på, at digitalt fritagne kunder har mulighed for at foretage overførsler og betalinger, enten i filial eller via bankens kundeservice, uden betaling af gebyr.

Finans Danmark har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om at lette hjemløses adgang til kontanter - læs mere om hjemløses adgang til betalingskonti

Fuldmagter

Hvis der er behov for det,  er det muligt at give en anden person fuldmagt til en konto. Der er flere forskellige muligheder for fuldmagtsordninger. 

Dispositionsfuldmagt: Her gives en anden person dispositionsfuldmagt til kontoen. Her giver man ham eller hende fuldstændig den samme råderet, som man selv har. Det vil sige, at personen kan se alle ind- og udbetalinger og kan hæve på kontoen. 

Forespørgselsfuldmagt: Her kan man vælge at give en person forespørgselsfuldmagt, så han eller hun kun får fuldmagt til at spørge om saldi og bevægelser på konti og se dem i netbanken. 

Der er tilbud om etablering af fuldmagtsordninger hvor f. eks.  kunden kan udstede én fuldmagt til en hjælper, og hjælper kan få et fuldmagtskort, som kan benyttes i pengeautomaterne.

Hvis du har brug for mere hjælp

Medarbejderne i de danske pengeinstitutter er vant til at hjælpe personer, der af den ene eller anden årsag ikke kan betjene sig selv. Kontakt derfor din bank, for at høre hvilken løsning, der passer til din situation. Der er f.eks. muligheder for digitalt fritagne kunder har mulighed for at foretage overførsler og betalinger, enten i filial eller via bankens kundeservice, uden betaling af gebyr. 

Finans Danmark har indgået en aftale med Kommunernes Landsforening om at lette hjemløses adgang til kontanter - læs mere om hjemløses adgang til betalingskonti

Anders Laursen

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde