Hjælp ved retssager

Finans Danmarks juridiske udvalg kan hjælpe, hvis en part i en verserende retssag ønsker det. Finans Danmarks responsum beskriver, hvad Finans Danmark anser for at være sædvanlig praksis i et pengeinstitut.

Det kræves som udgangspunkt, at et pengeinstitut er part i sagen, at parterne er enige om spørgsmålenes formulering, samt at retten har godkendt, at der indhentes responsum.

Retningslinjer for Finans Danmarks responsa:

  1. Finans Danmarks juridiske udvalg afgiver responsum om, hvad der må anses for sædvanlig pengeinstitut- eller realkreditinstitutpraksis, såfremt parterne i en retssag er enige om at indhente et responsum samt om  spørgsmålenes formulering. Hvis parterne ikke er enige herom, afgives alene responsum i tilfælde, hvor retten tillader en part at indhente et responsum.
  2. Responsum afgives i en retssag, hvor et pengeinstitut eller realkreditinstitut er procespart. Er ingen af sagens parter et pengeinstitut eller realkreditinstitut, kan responsum afgives, såfremt juridisk udvalg finder det rimeligt eller hensigtsmæssigt.
  3. Juridisk udvalg kan beslutte, at Finans Danmark i særlige tilfælde ikke afgiver responsum.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde