Realkreditrådets historie

Realkreditrådet blev dannet i marts 1972

Realkreditrådet blev dannet i marts 1972 efter en sammenlægning af det hidtidige branchesamarbejde i form af – ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, ”Hypotekforeningernes Stående Fællesudvalg” og ”Fællessekretariatet for de Obligationsudstedende Fonde og Finansieringsinstitutter.” Det ældste udvalg, ”Kreditforeningernes Stående Fællesudvalg”, blev oprettet i 1887. Sekretariatsfunktionen blev varetaget af de større institutter på skift.

Ved oprettelsen af Realkreditrådet blev direktør Erik Haunstrup Clemmensen, Kreditforeningen Danmark, valgt til formand.

Baggrunden for Realkreditrådets oprettelse var den nye realkreditlov fra juni 1970, som bl.a. skabte basis for en fusionsbølge, der på kort tid reducerede antallet af realkreditinstitutter fra ca. 25 til 7 med Kreditforeningen Danmark (i dag Realkredit Danmark), Forenede Kreditforeninger (i dag Nykredit), Jyllands Kreditforening (i dag Nykredit), Byggeriets Realkreditfond (i dag BRFkredit) og Dansk Landbrugs Realkreditfond (i dag DLR Kredit) som de største. Med den nye struktur var der grundlag for, at etablere en forening med et tilknyttet sekretariat.

Som et led i realkreditreformen blev boligministeren bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for låneudmåling og vurdering. Det indebar et behov for, at der blev ført tilsyn med at institutterne overholdt de nye regler. Den rolle fik Realkreditrådet også og var derfor i en årrække et centralt led i det offentliges tilsyn med realkreditinstitutterne indtil tilsynsfunktionen i februar 1981 blev overflyttet til Boligstyrelsen.

Realkreditrådet var derefter alene en brancheorganisation og har siden arbejdet målrettet for at bevare kernen i den danske realkreditmodel, som i mere end 200 år har givet boligejere og virksomheder billig og stabil finansiering.

I kølvandet på SDO-lovgivningen i foråret 2007 meldte Realkredit Danmark og Nordea Kredit sig ud af Realkreditrådet og etablerede Realkreditforeningen med henblik på at varetage deres fælles politiske interesser. Senere forlod LR Realkredit også Realkreditrådet og meldte sig ind i Realkreditforeningen.

Den 22. december 2016 blev Realkreditrådet, Finansrådet og Realkreditforeningen samlet i én ny fælles brancheorganisation, Finans Danmark. Realkreditrådet fortsætter som forening med egen bestyrelse, og alle realkreditinstitutter er således atter samlet i Realkreditrådet.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde