Realkreditforeningens historie

Realkreditforeningen blev nedlagt som følge af oprettelsen af Finans Danmark ved årsskiftet 2016/2017.

Her er en kort historisk gennemgang af Realkreditforeningen fra start til slut:

I 2007 trådte den såkaldte SDO-lov i kraft, hvor SDO er en forkortelse for Særligt Dækkede Obligationer. Loven indeholdte en del ændringer af realkreditsystemet, men det måske væsentligste element i loven var, at banker fik adgang til at udstede obligationer med pant i fast ejendom (deraf udtrykket særligt dækkede obligationer). Indtil da havde realkreditinstitutterne haft eneret på at udstede obligationer med pant i fast ejendom.

I kølvandet på SDO-lovgivningen i foråret 2007 meldte Realkredit Danmark og Nordea Kredit sig ud af Realkreditrådet og etablerede Realkreditforeningen med henblik på at varetage deres fælles politiske interesser.

På grund af de to realkreditinstitutters slægtsskab med Danske Bank og Nordea var det naturligt at etablere Realkreditforeningen i samarbejde med Finansrådet.

Realkreditforeningen blev etableret med Sven Holm, adm. direktør for Realkredit Danmark som formand, og han blev afløst af Carsten Nøddebo efter Realkreditforeningens første årsmøde ultimo marts 2009, idet Carsten Nøddebo afløste Sven Holm både som adm. direktør for Realkredit Danmark og som formand for Realkreditforeningen.

Carsten Nøddebo var formand frem til Realkreditforeningens opløsning ved udgangen af 2016.

Den daglige ledelse blev igennem hele perioden varetaget af direktør Karsten Beltoft.

Realkreditforeningen var funktionsdygtig fra 1. september 2008 og kort tid efter skiftede LR Realkredit ligeledes fra Realkreditrådet til Realkreditforeningen, og frem til Realkreditforeningens opløsning ultimo 2016 havde Realkreditforeningen således tre medlemmer og repræsenterede ca. 45 pct. af den udestående obligationsrestgæld på realkreditområdet.

I slutningen af 2016 blev Realkreditrådet, Realkreditforeningen og Finansrådet enige om, at bankers og realkreditinstitutters interesser bedst varetages af én fælles organisation. De tre foreningen blev derfor enige om en sammenlægning under navnet Finans Danmark.

Realkreditforeningen blev derfor opløst pr. 31. december 2016.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde