Finansrådets historie

10. januar 1950 stiftede fire grupper af banker i Danmark organisationen Danske Bankers Fællesrepræsentationen. Målet var at understøtte et godt samarbejde mellem bankerne og at fremme interessevaretagelsen over for det øvrige samfund.

Ideen om samarbejde på tværs af bankerne var ikke ny.

Forud for Fællesrepræsentationen eksisterede foreningen De Københavnske Hovedbanker og siden forrige århundredeskifte var en række mindre banker samlet under navnet Provinsbankforeningen. 

Det nye Danske Bankers Fællesrepræsentationen havde hovedsæde på Gl. Strand 44, men grundet pladsmangel købte organisationen i 1966 ejendommen Amaliegade 7, som i dag er adresse for Finans Danmark.

I 1973-74 gennemgik Fællesrepræsentationen en større organisationsændring. Nu blev bankerne direkte, individuelle medlemmer og ikke i kraft af deres gruppemedlemskab af de ældre organisationer. Navnet blev ændret til Den Danske Bankforening, og i de nye vedtægter inviteredes alle danske banker til at være medlem - såfremt deres drift var i overensstemmelse med redelig forretningsskik.

Etableringen af Finansrådet i 1990 var en logisk følge af, at de største medlemmer i de hidtidige foreninger i 1989 foretog nogle store bank- og sparekassefusioner, som resulterede i etableringen af Unibank, der i dag er en del af Nordea, og Danske Bank. Da bankerne og sparekasserne var og er reguleret af samme lovgivning, var medlemmerne bedst tjent med en fælles forening, der kunne tale på vegne af alle landets banker og sparekasser. Opgaverne dengang var blandt andet at indføre EDB i banksektoren, Euro-cheque-ordningen, forløberen for PBS - PBC. Der blev i 1990'erne blandt andet oprettet en kursusafdeling, PR-funktion og sammen med økonomisk afdeling blev der skabt en tradition for, at bankerne i Danmark har en fælles linje i dialogen med myndigheder og andre organisationer.

I 2008 startede Realkreditforeningen op, som en del af Finansrådet. Og i slutningen af 2016 besluttede medlemmerne, at nedlægge Realkreditforeningen og lade aktiviteterne i Finansrådet fortsætte i en ny organisation, Finans Danmark, nu sammen med Realkreditrådet, på Amaliegade 7.

2016- 2016

Bankdirektør Peter Lybecker
Nordea Bank Danmark

Peter Lybecker nåede kun at sidde på posten i ni dage inden fusionen, der førte til etablering af Finans Danmark.

2013- 2016
Bankdirektør Tonny Thierry Andersen
Danske Bank

2011 - 2013
Bankdirektør Michael Rasmussen 
Nordea Bank Danmark

2009 - 2011
Ordførende direktør Peter Straarup
Danske Bank

2006 - 2009
Bankdirektør Peter Schütze
Nordea Bank Danmark

2003 - 2006
Ordførende direktør Peter Straarup
Danske Bank

2000 - 2003
Bankdirektør Peter Schütze
Nordea Bank Danmark

1997 - 2000
Bankdirektør Peter Straarup
Den Danske Bank

1994 - 1997
Bankdirektør Thorleif Krarup
Unibank

1991- 1994
Bankdirektør Knud Sørensen
Den Danske Bank

1990 - 1991
Bankdirektør Steen Rasborg
Unibank

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde