Særligt unge debuterede som investorer under coronakrisen

Publiceret 03-05-2022
Nyhed Analyse

I coronakrisens første år var der knap 150.000 personer, som kastede sig ud som investorer for første gang. Og det er altovervejende de unge i alderen 18-29 år, som stiftede bekendtskab med investeringsområdet i 2020. Godt 30 procent af alle nye investorer i 2020 var unge. Det er 10 procentpoint højere sammenlignet med gennemsnittet i perioden 2014-2019.

Andelen af unge investorer har gennem de seneste år ligget stabilt. Men under coronakrisens første år i 2020 fik de unge for alvor øjnene op for at investere. Det skyldes flere ting. Corona nedlukninger har især haft betydning for de unges opsparinger, som er steget, og de har fået meget mere fritid pga. lukkede fritidsaktiviteter og natteliv. Flere års aktievækst har desuden betydet positive fortællinger om at investere og et øget fokus på investeringer i mediebilledet. Dertil kommer politiske tiltag, som aktiesparekontoen, der især har vist sig populær blandt unge.

”Meget tyder på, at de unge fortsætter investeringslysten i 2021 og 2022. Det tegner godt for fremtidens investorkultur, fordi det at komme i gang og stifte bekendtskab med investeringsverdenen giver en viden og nedbryder barrierer, så man enten bliver i markedet eller har lettere ved at vende tilbage i fremtiden. Vi har især set en stigning blandt de helt unge i 2020, hvor antallet af nye investorer er tredoblet sammenlignet med tidligere år. ” siger Birgitte Søgaard Holm, administrerende direktør i Investering Danmark og direktør for investering og opsparing i Finans Danmark.

Flest mænd investerer – men kvinderne investerer mere

Det er oftere mænd end kvinder, der vælger at blive investorer og særligt i 2020. Men selvom der er flere mænd, som investerer for første gang, så investerer kvinder ofte for et større beløb, når de investerer første gang. I perioden 2015-2019 investerede kvindelige investorer i gennemsnit 35 procent mere end mændene. I 2020 er forskellen udlignet lidt og udgør 26 procent. Desuden er kvinderne mere vedholdende end mændene, når de først er begyndt med at investere.

Kønsforskellen blandt de nye investorer står i kontrast til den samlede gruppe af etablerede investorer, hvor mændene samlet set har investeret mere end kvinderne.

I det hele taget, har de nye investorer haft pungen godt oppe af lommen. For samlet set er det gennemsnitlige beløb, de nye investorer investerer med, ret stort i absolut forstand og sammenlignet med det gennemsnitligt investerede beløb for de etablerede investorer. Det tyder altså på, at en stor del af de nye investorer venter med at investere, til de har et betydeligt beløb at gå ind på markedet med. Det gennemsnitligt investerede beløb for nye kvindelige investorer var 185.000 kr. og 146.000 for mænd i 2020. Til sammenlignet havde de etablerede kvindelige investorer gennemsnitligt hhv. 408.000 kr. investeret og de mandlige etablerede investorer 493.000 kr. i 2020.

”Det er godt at se, at interessen for at investere i samfundet er steget og fortsat stiger. Men potentialet er meget større, så det er vigtigt at få udbygget denne interesse bredt i samfundet. Det gælder også kvinderne, som er mere vedholdende end mændene, og investerer for større beløb, når de først går i gang. Vi ser særligt kønsforskellen i investeringslysten i blandt de 30-39-årige, hvor kvinderne falder bagud i forhold til mændene. Kvinderne indhenter noget senere hen når vi ser på de ældre aldersgrupper, men kvinderne når ikke helt op på siden af mændene.” siger Birgitte Søgaard Holm. 

Læs analysen her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde