Politisk aftale baner vej for større mangfoldighed i bankernes ledelse

Publiceret 23-06-2022
Nyhed

Regeringen har i dag offentliggjort en politisk aftale om de fremtidige krav til ledelsen i de finansielle virksomheder i Danmark, herunder de såkaldte fit & proper-regler. Det er positivt, at der med aftalen banes vej for et bredere og mere fleksibelt rekrutteringsgrundlag. Det vil give bedre muligheder for at sikre den bedst mulige sammensætning af bankernes ledelser.

Aftalen følger op på anbefalingerne fra henholdsvis Ansvarsudvalget og Fagudvalget, der blev nedsat fra politisk side som opfølgning på blandt andet det retslige efterspil efter finanskrisen. Aftalen udgør rammen for den kommende lovgivning og praksis. Den har derfor stor betydning for rammevilkårene for den finansielle sektor på to centrale områder – ledelsers ansvar og muligheden for at tiltrække kvalificerede kandidater.    

Finans Danmark hilser det velkomment, at der med aftalen sættes fokus på, at der skal sikres et bredere rekrutteringsgrundlag til ledelsen i finansielle virksomheder. Det er i hele samfundets interesse, at der er dygtige og mangfoldige profiler på ledelses- og bestyrelsesposterne i finanssektoren. Det er derfor meget positivt, at aftalen lægger op til, at fit & proper-vurderinger skal baseres på en individuel og holistisk vurdering af den enkelte kandidats kompetencer og erfaring,

”Det er et meget vigtigt politisk signal, at rekrutteringsgrundlaget til den finansielle sektor skal gøres bredere. Erfaring og inspiration fra andre sektorer eller andre dele af den finansielle sektor skal komme sektoren til gode, så vi undgår en silotilgang. Det er en god dag for diversiteten”, siger administrerende direktør i Finans Danmark Ulrik Nødgaard.

Finans Danmark tager derudover til efterretning, at der med aftalen er politisk enighed om at følge ansvarsudvalgets anbefalinger til skærpelse af ansvarsvurderingen for ledelsesmedlemmer mv. i den finansielle sektor. Det selvom Finans Danmark mener, at de eksisterende ansvarsregler er tilstrækkelige.

 

Læs hele aftalen her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde