Opdatering af den finansielle sektors CO2-model

Publiceret 13-01-2022
Nyhed

Den finansielle sektors CO2-model er blevet opdateret. Modellen blev lanceret første gang i 2020.

I CO2-modellen er der fastlagt principper for, hvordan det enkelte pengeinstitut, realkreditinstitut, investeringsfond, kapitalforvalter eller pensionskasse kan opgøre og offentliggøre udledning på finansierede aktiviteter, som defineres som udlån og investeringer.

Derudover indeholder den opdaterede model mere detaljerede metoder for opgørelser indenfor 10 aktivklasser. Opdateringen indebærer, at der for hver aktivklasse fremover anføres et datahierarki, som viser kvaliteten af de data, som de finansierede udledninger er beregnet ud fra. Derved bliver det mere tydeligt, hvor gode data er, og det bliver lettere at måle fremskridt. Der er også foretaget en række primært tekniske tilpasninger i manualen for finansierede udledninger på udlån med pant i fast ejendom og i manualen for billån til privatkunder.

CO2-modellen revideres årligt i lyset af medlemmernes erfaringer og den løbende udvikling på området, både nationalt og internationalt. Revisionen sker i samarbejde med medlemmerne.

Download her

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde