Nye lånemuligheder vil gøre det lettere for danskere at stifte andelsboligforeninger

Publiceret 23-06-2022
Nyhed

I dag har udvalget om finansieringsregler for andelsboliger afleveret sine anbefalinger til, hvordan andelsboligmarkedet kan gøres mere tilgængeligt for flere danskere. Finans Danmark mener, at andelsboligmarkedet generelt har gode og velfungerende finansieringsregler, men ser muligheder i udvalgets anbefalinger.

Danmark har et robust og velfungerende boligmarked, hvor der er gode muligheder for at låne til køb af bolig – uanset, hvor i landet man bor. Det gælder også andelsboligmarkedet. Der har imidlertid været et ønske fra regeringen om at undersøge, hvordan andelsboligmarkedet kan styrkes yderligere, så almindelige lønmodtagere får endnu nemmere ved at komme ind på markedet. Derfor blev der i april 2020 nedsat et udvalg, der skulle undersøge mulighederne, herunder om reglerne for finansiering af køb af andelsboliger kan lempes. Finans Danmark har været repræsenteret i udvalget ved Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

”Grundlæggende har vi et robust andelsboligmarked i Danmark og gode lånemuligheder til at finansiere både stiftelse af en andelsboligforening samt køb af andelsbolig. De eksisterende regler sikrer en god balance mellem, at de på den ene side beskytter forbrugeren mod overgældsætning og giver dem en vis økonomisk robusthed ved eventuelle prisfald på boligmarkedet – og at de på den anden side skaber mulighed for at komme ind på andelsboligmarkedet. Vi har dog i udvalget set på nogle håndtag, vi kan dreje på, så det bliver lettere for endnu flere danskere at komme ind på andelsboligmarkedet – samtidig med, at det stadig er økonomisk forsvarligt for forbrugeren. Finans Danmark støtter alle anbefalingerne i rapporten,” siger Ane Arnth Jensen.

 

Ingen udbetalingskrav

Udvalget foreslår at forbedre finansieringsmulighederne i situationer med tilbudspligt, hvor udlejningsejendommen sættes til salg, og hvor lejerne med relativ kort frist på ti uger får mulighed for at købe ejendommen med henblik på at etablere en andelsboligforening. Som reglerne er i dag, er kravet til lejernes egenfinansiering som udgangspunkt et indskud på fem pct. En sådan mulighed for at overtage en ejendom via tilbudspligt vil kunne opstå pludseligt, og lejer vil således typisk ikke have haft mulighed for at spare op. Udvalget anbefaler, at stifterne i stedet kan finansiere hele indskuddet med et lån. Dog med den betingelse, at et beløb, der svarer til det nuværende egenfinansieringskrav, skal afdrages inden for 2-3 år. Det har været vigtigt for Finans Danmark, at der er tale om en simpel model – f.eks. skal det være muligt at håndtere finansieringen i ét lån.

”Hvis man har boet til leje og ikke har forventet, at der opstår en pludselig mulighed for at overtage ejendommen og stifte en andelsboligforening, er det ikke sikkert, at man har sparet op til et indskud på fem pct. Her mener vi, at man kan hjælpe lejerne med at stifte en andelsboligforening ved at veksle egenfinansieringen til et banklån, som dog skal betales tilbage inden for en kortere årrække. Det er en model, som kan sikre en stabil og robust økonomi – både for den enkelte boligejer og den nye andelsboligforening,” siger Ane Arnth Jensen.

 

Bedre forbrugerbeskyttelse

Desuden har Finans Danmark i udvalget haft et særligt fokus på forbrugerbeskyttelse på andelsboligmarkedet. En af de vigtigste anbefalinger går ud på at benytte et bank- og advokatforbehold, når der handles andelsbolig. Det vil betyde, at køber reelt får en mulighed for at få professionel rådgivning inden et køb. Desuden opfordrer udvalget til, at hvis der i en købsaftale er indsat en klausul om, at handelsprisen for en andelsbolig, der handles i dag, kan reguleres op efter næste generalforsamling, så skal der sættes et maksimum på handelsprisen. På den måde opnår køber sikkerhed for, hvor stort et beløb, der skal betales.

”Den høje efterspørgsel og det lave udbud af andelsboliger i f.eks. København har skabt et marked, hvor købernes rettigheder og interesser på nogle områder kan forstærkes. Derfor var det vigtigt for os at komme med konkrete forslag til, hvordan det kan forbedres. Forslagene har fået opbakning i udvalget, og det vil komme både de kommende boligkøbere og hele andelsboligmarkedet til gavn,” siger Ane Arnth Jensen.

 

 

 

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde