Ny analyse: Bankerne tabte fortsat på kundernes indlån i 2021

Publiceret 20-05-2022
Nyhed Analyse

Ny analyse fra Finans Danmark viser, at bankerne ved udgangen af 2021 fortsat havde et underskud på kundernes indlån som følge af, at bankerne er nødt til at placere denne likviditet i bl.a. Nationalbanken og værdipapirer til negative renter. Med de seneste måneders stigning i renten på bl.a. obligationer er underskuddet dog nu vendt til et mindre overskud.

En stiliseret beregning viser således, at indlånsforretningen ved udgangen af 2021 isoleret set gav et underskud i størrelsesordenen 3,5 mia. kr. Det skal dog understreges, at denne beregning alene ser på rentestrømmene – den ser således helt bort fra bankernes driftsudgifter til at håndtere kunder og deres indlån.

På det seneste er markedsrenterne på værdipapirer steget markant. Det medfører, at bankerne nu opnår et højere afkast på dele af den likviditet, de placerer i værdipapirer. Ifølge den stiliserede beregning er de seneste års underskud på indlån dermed vendt til et mindre overskud på godt 1 mia. kr., når man lægger markedsrenterne medio maj til grund. Beregningen peger således på, at bankerne er begyndt at have en positiv indtjening (før driftsudgifter) på det samlede indlån fra privat- og erhvervskunder. Det hører dog med til billedet, at bankerne fortsat har et mindre tab på den del af indlånet, der kommer fra privatkunderne.

Denne udvikling afspejler således en gradvis normalisering mod den almindelige situation før finanskrisen, hvor bankernes indlånsforretning genererede en positiv indtjening, der blandt andet bidrog til at dække bankernes udgifter til løn og administration.

Læs hele analysen her

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde