Nu har mere end en kvart million danskere en aktiesparekonto

Publiceret 06-07-2022
Nyhed

Trods faldende aktiemarkeder oprettede mere end 50.000 danskere en aktiesparekonto i løbet af det første halvår af 2022. Det betyder samtidig, at mere end en kvart million danskere har en aktiesparekonto.

2022 har ikke været et godt år for aktieinvestorerne, der har kunnet se flere af de store aktieindeks falde med tocifrede procenter. De røde tal på aktiemarkederne har dog ikke sat en stopper for udbredelsen af aktiesparekontoen. Tal fra Euronext Securities viser derimod, at antallet af aktiesparekonti voksede med 51.000 i løbet af årets seks første måneder. Ved udgangen af juni 2022 havde 268.000 danskere en aktiesparekonto.

”Tallene viser en fortsat stigende interesse for aktiesparekontoens relativt fordelagtige skattevilkår. Udover den lavere skattesats er den helt store fordel, at alle indberetninger og indbetalinger til Skattestyrelsen klares af banken. Som investor risikerer man dermed ikke, at der venter en grim overraskelse i form af en restskat, når man modtager sin årsopgørelse. Det betyder måske ikke så meget for den erfarne investor, der er vant til løbende at opgøre sine handelsgevinster og beregne skatten heraf. Men for de mindre erfarne investorer gør aktiesparekontoen det mere overskueligt at investere. Ordningen henvender sig derfor især til den almindelige dansker, herunder dem, der aldrig har investeret før,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Aktiesparekontoen så dagens lys 1. januar 2019, men den kom noget trægt fra start. Da ordningen fyldte halvandet år i sommeren 2020, var der blot oprettet 66.000 konti, svarende til en stigning på 3.700 konti pr. måned. Siden er stigningen i antallet af konti accelereret markant. De seneste to år er der oprettet mere end 200.000 aktiesparekonti, svarende til en stigning på 8.400 konti pr. måned. De gunstige aktiemarkeder har formentlig været med til at øge udbredelsen i 2020 og 2021, men den fortsatte stigning i første halvår af 2022 tyder på, at den drives af andet end blot opadgående aktiekurser. En anden drivkraft bag stigningen efter sommeren 2020 må formodes at være fordoblingen af ordningens politisk fastsatte indskudsloft fra 50.000 kr. til 100.000 kr. Fordoblingen trådte i kraft 1. juli 2020, lige inden væksten for alvor tog fart.

”At udbredelsen af aktiesparekontoen er forsat i et halvår med nedadgående aktiemarkeder illustrerer, at ordningen er med til styrke investorkulturen i Danmark. Udviklingen understreger også, at aktiesparekontoen har potentiale til at blive en udbredt opsparingsform hos et bredt segment af danskerne.  Det stigende antal konti øger samtidig behovet for at forhøje indskudsloftet, der vil gøre det muligt for den stadig bredere kreds af investorer at øge deres investeringer gennem ordningen. Et oplagt skridt vil være at genbesøge den oprindelige hensigt med aktiesparekontoen, som var at sætte indskudsloftet op til 200.000 kr.,” siger Birgitte Søgaard Holm.

 

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde