Investeringsbranchen vil gøre flere af danskernes investeringer grønne endnu hurtigere

Publiceret 30-03-2022
Nyhed

På globalt plan er der behov for milliardstore private investeringer, hvis vi før 2050 skal nå målet om ikke at udlede mere CO2, end kloden kan optage. Og danskernes opsparede penge skal være med til at gøre verden grønnere. Derfor udvider investeringsbranchen sit klimamål med nye aktiver og sætter et nyt klimamål om lavere CO2-aftryk allerede i 2025. Det svarer til, at vi i 2025 sparer 1.300.000 ton CO2 eller omtrent det samme som den årlige CO2-udledning fra alle indbyggere i Randers eller Esbjerg.

I dag har 785.000 danskere investeret i alt 1.100 mia. kr. i fonde for private investorer. De penge kan gøre en forskel for klimaet i fremtiden, hvis de ledes i grønnere retning. For at sætte turbo på den udvikling har investeringsbranchen fastsat et nyt klimamål for både 2025 og 2030. CO2-aftrykket fra investeringer i danske detailfonde skal være reduceret med 25-35 pct. om 3 år – og om 7 år skal det være 50-70 pct. lavere. Det svarer til, at vi i 2025 sparer den årlige CO2-udledning fra alle indbyggere i Randers eller Esbjerg og i 2030 den årlige CO2-udledning fra alle indbyggere i Aalborg eller Odense. Det nye klimamål er fortsat i tråd med Paris-aftalens mål om at holde den globale temperaturstigning under 2°C.

”Danskernes milliardinvesteringer kan være med til at løse klimaudfordringerne og gøre en forskel for hele kloden. Det kræver, at vi som branche tilbyder de rette produkter og rådgivning, der gør det lettere for private investorer at skifte til grønnere fodspor. Det er vi allerede godt i gang med. Og ved at sætte nye klimamål for branchen, sætter vi fart på vores grønne ambitioner,” siger Birgitte Søgaard Holm, direktør for Investering og Opsparing i Finans Danmark, og fortsætter:

”Klimaudfordringerne kræver ambitiøse og målbare reduktioner af CO2-udledningen fra så mange aktiviteter som muligt. Men det kræver, at vi har pålidelige data om virksomheders udledning af CO2, før vi kan måle og sætte mål for reduktionen. CO2-data er et område i udvikling, og det giver os i dag mulighed for at udvide vores klimamål til også at dække virksomhedsobligationer. Ambitionen er på sigt at udvide målet til at dække alle aktiver.”

Det nye mål omfatter både aktier og virksomhedsobligationer. Med udvidelsen med virksomhedsobligationer dækker klimamålet investeringer for yderligere 67 mia. kr. og i alt 55 pct. af formuen i investeringsfondene.

 

Investering Danmark tilslutter sig Net Zero Asset Managers-initiativet

Som endnu et tiltag for at fremme den bæredygtige omstilling via investeringer, tilslutter Investering Danmark sig det globale Net Zero Asset Managers-initiativ, hvor kapitalforvaltere forpligter sig til at gøre investeringsporteføljerne CO2-neutrale inden 2050. Halvdelen af Investering Danmarks medlemmer har tilsluttet sig initiativet.

”Ved at træde ind i Net Zero Asset Manager-initiativet sender vi et tydeligt signal om, at vi som branche arbejder for at neutralisere udledningen af drivhusgasser fra de virksomheder, vi investerer i. Ved at forene kræfterne globalt står kapitalforvaltere stærkere i arbejdet med at drive den bæredygtige omstilling,” siger Birgitte Søgaard Holm.

Det nye klimamål er offentliggjort i finanssektorens Bæredygtighedsredegørelse 2021.

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde