Høringssvar vedrørende lovforslag om statsgaranti til boligkøb i landdistrikterne

Publiceret 10-01-2022
Høringssvar

Finans Danmark har i dag afgivet høringssvar til lovudkast om etablering af en statsgaranti på lån i landdistrikterne.

Vi anerkender de gode hensigter bag regeringens forslag om statsgaranti på udlån i landdistrikterne, men den foreslåede model er meget kompleks, vil kun omfatte få sager og risikerer at være uanvendelig for både kunder og penge- og realkreditinstitutter. Hvis den foreslåede model skal fungere i forhold til det politiske ønske, er man nødt til at sikre, at udformningen af modellen ikke i sig selv udgør en forhindring. Derfor mener vi, at modellen skal forenkles kraftigt, og vi har i vores høringssvar givet en række forslag til, hvordan det kan gøres. Samtidig opfordres ministeriet til at gå i dialog med de enkelte institutter for at få afdækket de økonomiske og administrative barrierer for at anvende modellen.

Kontaktpersoner

Ane Arnth Jensen

Viceadministrerende direktør

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde