Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Publiceret 02-06-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit i høring. Formålet med forslaget er, at bekendtgørelsen i højere grad anvender konkrete begreber og formuleringer fra boligkreditdirektivet.

Finans Danmark finder imidlertid, at et forslag til konkret formulering vedrørende institutternes kreditværdighedsvurdering ikke giver mening, og vi har derfor foreslået en konkret formulering, der efter vores vurdering giver mere mening og lægger sig så tæt op ad teksten i direktivet som muligt.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde