Høringssvar vedrørende bekendtgørelse om statsgaranti i landdistrikter

Publiceret 12-05-2022
Høringssvar

Finansiel Stabilitet har 12. april 2022 fremsendt udkast til bekendtgørelse om statsgaranti på boliglån i landdistrikterne i høring. Danske penge- og realkreditinstitutter låner allerede i dag ud til boliger i hele landet, og der er derfor ikke behov for en statsgarantiordning. Langt de fleste boligkøbere får i dag det lån, de ønsker, og når der bliver givet et afslag, skyldes det oftest utilstrækkelig økonomi hos låntager. Det er vigtigt at fastholde denne forbrugerbeskyttelse.

Den foreslåede model er meget kompleks og dyr at implementere og står på ingen måde i rimeligt forhold til, at ordningen ikke forventes at få en større udbredelse. Derfor er der en reel risiko for, at modellen ikke vil være anvendelig for hverken kunder eller penge- og realkreditinstitutter. Modellen bør derfor gøres mere simpel.

Både bekendtgørelsen – og det bagvedliggende lovforslag, der p.t. behandles i Folketinget - efterlader i øvrigt en lang række uafklarede spørgsmål, når det kommer til konvertering af boliglån med statsgaranti. Dette komplicerer rådgivningen af kunderne og rejser mange spørgsmål alt efter den konkrete situation. Disse spørgsmål bør afklares, inden ordningen træder i kraft.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde