Høringssvar: Udkast til europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS)

Publiceret 08-08-2022
Høringssvar

Finans Danmark opfordrer til prioritering med fokus på sammenhæng til reguleringen af den finansielle sektor.

Finans Danmark har besvaret EFRAG’s spørgeskema om udkast til europæiske bæredygtighedsstandarder (ESRS).
Sammen med de øvrige danske erhvervsorganisationer i den danske fundingmekanisme bag EFRAG (Dansk Industri, FSR – danske revisorer, Forsikring & Pension og Dansk Erhverv) har vi endvidere udarbejdet et cover letter med flere hovedbudskaber.

Finans Danmark tilslutter sig et højt ambitionsniveau, men opfordrer EFRAG til at genoverveje flere af de foreslåede principper og oplysningskrav, ligesom der er behov for at foretage en prioritering, så virksomhederne også i praksis bliver i stand til at foretage relevante og pålidelige bæredygtighedsrapporteringer, som brugerne kan fæstne lid til. I den forbindelse opfordrer vi til, at der i første omgang fokuseres på at sikre sammenhæng til reguleringen af den finansielle sektor, som har et presserende behov for oplysninger om bl.a. klimapåvirkning fra virksomhederne for at kunne leve op til allerede gældende og kommende krav i Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), Capital Requirements Regulation (CRR), EBA Pillar 3 rapporteringskrav mv.

Den finansielle sektor skal også selv foretage rapportering efter ESRS, men i forhold til flere principper og krav i EFRAG’s udkast ses det ikke at være reflekteret, herunder f.eks. ikke i forhold til de foreslåede tilgange for ”value chains”, ”impact materiality” og ”affected stakeholders”. Vi opfordrer derfor EFRAG til at tydeliggøre, hvorledes finansielle virksomheder, herunder kreditinstitutter, skal anvende reglerne, ligesom der er behov for et ”time lag” for finansielle virksomheder, der skal anvende de ikke-finansielle virksomheders rapportering for selv at kunne foretage en fyldestgørende rapportering efter ESRS.  

Kontaktpersoner

Martin Thygesen

Kontorchef

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør

Høringssvar

Consultation

Cover letter

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde