Høringssvar til lovforslag om ændring af retsplejeloven, Domstolsstyrelsen og skifte af dødsboer

Publiceret 11-02-2022
Høringssvar

Lovforslaget har blandt andet til formål at muliggøre en digitalisering af behandlingen af sager om dødsboskifte ved skifteretterne.

Finans Danmark støtter en digitalisering og den hermed forbundne etablering af en skifteportal. Målet med en digitalisering bør være, at der sikres en bedre brugerrejse for alle involverede parter; myndigheder, virksomheder og ikke mindst borgerne i forbindelse med behandling af sager ved skifteretterne. Udrulningen af skifteportalen vil dog imidlertid i første omgang kun omhandle en digitalisering af domstolenes forretningsgange, herunder at anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender i dødsboskiftesager vil skulle ske digitalt.

Vi havde gerne set, at man fra starten havde tænkt ind i projektet, hvordan man kan forbedre den samlede bobehandling ved etablering af en digital platform, der giver transparens og overblik over det konkrete bobehandlingsforløb for de involverede parter. I forlængelse heraf vil vi opfordre til, at man inddrager de relevante interessenter i den videre implementering af skifteportalen.  

Kontaktpersoner

Jens Kasper Rasmussen

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde