Høringssvar til EU-Kommissionens konsultation om en revision af PSD2

Publiceret 01-07-2022
Høringssvar

EU-Kommissionen har gennem en bred offentlig høring efterspurgt input til en revision af det reviderede betalingstjenestedirektiv (PSD2). Resultaterne af høringen vil danne grundlag for en evaluering af PSD2, og bidrage som input til en konsekvensanalyse, der muligvis vil blive ledsaget af et muligt lovforslag til revision af PSD2. Målet er at sikre, at PSD2 fortsætter med at opfylde sine mål i form af et integreret, konkurrencedygtigt og effektivt europæisk betalingsmarked.

Det europæiske betalingsmarked er under hastig forandring i disse år med introduktionen af ​​nye innovative løsninger udviklet af både banker og nye markedsaktører. PSD2 har haft til formål at sikre et integreret, konkurrencedygtigt og innovativt europæisk betalingsmarked med en høj grad af forbrugerbeskyttelse. Finans Danmark hilser dette velkommen, da det bidrager til en fortsat udvikling af​​digitale løsninger til gavn for både forbrugere og virksomheder.

PSD2 introducerede flere nye lovgivningsmæssige begreber, især relateret til open banking og stærk kundeautentificering (SCA). Det har været komplekst og tidskrævende at implementere for både banker, tredjeparter og andre markedsaktører. En revision af PSD2 bør derfor være baseret på en grundig konsekvensanalyse og afspejle den faktiske markedsudvikling, brugernes behov, samt sikre lige vilkår for de forskellige markedsaktører, der er aktive på betalingsmarkedet. Endelig bør samspillet mellem PSD2 og anden EU-lovgivning vurderes grundigt, da det har givet anledning til udfordringer at anvende de forskellige lovgivninger i praksis.

PSD2 gav tredjepartsudbydere ret til gratis at få adgang til betalingskonti. Fremtidige datadelingsinitiativer bør baseres på en mere afbalanceret ramme og med en rimelig fordeling af værdi og risiko samt mulighed for at tjene penge på tjenester for alle markedsdeltagere. Det skal som minimum være muligt at få en rimelig kompensation for at udstille data.

Kontaktpersoner

Anders Laursen

Chefkonsulent

Louise Fjord

Chefkonsulent

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde