Høringssvar til EU-Kommissionens høringer om rammerne for Open Finance

Publiceret 04-08-2022
Høringssvar

EU-Kommissionen har gennem to offentlige høringer efterspurgt input til Open Finance.

Finans Danmark mener, at Open Finance bør ses i en bredere sammenhæng og som del af en åben dataøkonomi, hvor datadelingen styrkes på tværs af alle sektorer.  

Vi mener derfor, at den tværsektoriel datadeling skal være reel, før vi tager yderligere skridt til deling af finansielle data, alternativt vil Open Finance blot udbygge de eksisterende asymmetrier i dataadgangen mellem den finansielle sektor og andre sektorer.  Vi forslår derfor, at rammerne for Open Finance er frivillig datadeling og en markedsdrevet tilgang.

At opbygge en åben bank kræver finansiering, derfor skal der være mulighed for at etablere en forretningsmodel, hvor åbne data giver nye forretningsmuligheder for alle deltagere. Det er afgørende, at der skabes fælles principper for datadeling for alle sektorer.  Der bør være ensartede regler om samtykke og kompensation til at udstille data for alle sektorer. Der er også behov for meget klare regler for ansvarsfordeling.

Endelig finder Finans Danmark, at det er vigtigt at foretage en grundig vurdering af effekterne af PSD2, inden man går videre med Open Finance.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Stine Luise Goll

PA – og kommunikationsdirektør

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde