Høringssvar: Skattestyrelsens udkast til styresignal

Publiceret 03-06-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Skattestyrelsens udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder – det vil sige, at skattemyndighederne som følge af særlige omstændigheder ikke er bundet af en værdiansættelse foretaget efter 15 pct.-reglen.  

Finans Danmark har betonet, at en skattemæssig tilsidesættelse af en værdiansættelse af en ejendom medfører usikkerhed og har andre negative følgevirkninger for de involverede skatteydere. Derfor lægger Finans Danmark vægt på, at styresignalet bidrager til at skabe større klarhed om reglerne for, hvornår skattemyndigheder kan tilsidesætte  værdiansættelser. Det er endvidere afgørende, at styresignalet er baseret på de relevante afgørelser.        

Finans Danmark har med det udgangspunkt afgivet fire specifikke bemærkninger, herunder at styresignalet også skal omfatte næringsejendomme. Finans Danmark har også tilkendegivet, at klare regler må tage udgangspunkt i, at skattemyndighedernes overvejelser om en skattemæssig tilsidesættelse af fastlagte handelspriser på ejendomme skal baseres på en separat og objektiv vurdering for hver enkelt ejendom.

Derudover har Finans Danmark afgivet yderligere to specifikke bemærkninger, der sigter på at reducere skatteydernes usikkerhed angående grundlaget for en skattemæssig tilsidesættelse af handelspriser for ejendomme.        

Kontaktpersoner

Peter Schultz-Møller

Skattechef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde