Høringssvar - oprettelse af fonden for blandede byer og driftsstøtte

Publiceret 20-01-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Bolig- og planstyrelsen.

Bolig- og planstyrelsen sendte 16. december 2021 et lovforslag i høring om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger.

Lovforslaget skal udmønte dele af de boliginitiativer, der fremgår af »Aftale om etablering af fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed« fra 26. november 2021 mellem regeringen og en række partier.  

Realkreditinstitutterne yder lån til opførelsen af nye almene boliger og større renoveringer af eksisterende almene boliger, og Finans Danmark beder i høringssvaret om nogle afklaringer i forhold til reglerne om lånene.

Kontaktpersoner

Dorte Lomholt

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde