Høringssvar: Open Finance bør fokusere på frivillig datadeling

Publiceret 30-05-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar på EU-Kommissionens høring om rammen for Open Finance.

Open Finance skal ses i en bredere sammenhæng, hvor datadeling styrkes på tværs af alle sektorer.

Efter vores opfattelse vil indførelsen af yderligere reguleret datadeling målrettet den finansielle sektor - inden der indføres en reel horisontal tilgang til tværsektoriel datadeling - forstærke de eksisterende asymmetrier for dataadgang.

Der bør derfor indføres yderligere reguleret datadeling på tværs af alle sektorer, før der tages yderligere skridt til øget reguleret datadeling i den finansielle sektor.

Fremtidige datadelingsinitiativer bør baseres på en mere afbalanceret ramme og med en rimelig fordeling af værdi og risiko samt mulighed for at tjene penge på tjenester for alle markedsdeltagere. Det skal som minimum være muligt at få en rimelig kompensation for at udstille data.

Det er væsentligt, at der skabes fælles principper for datadeling for alle sektorer. Disse principper bør som udgangspunkt være båret af, at dataadgang bør ske automatisk og standardiseret. Der bør være ens regler for samtykke og kompensation for at udstille data for alle sektorer. Der er også behov for helt klare regler for ansvarsdelingen.

Endelig finder Finans Danmark det vigtigt, at der skal foretages en grundig vurdering af effekterne af PSD2 og gives tilstrækkelig tid til at analysere resultaterne, før man går videre.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde