Høringssvar om forlængelse af ejendomsvurderinger

Publiceret 07-10-2022
Høringssvar

Skatteministeriet har sendt udkast til lovændring om forlængelse af ejendomsvurderinger mv. i høring.

Finans Danmark imødeser udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger, og vi lægger vægt på, at både eksisterende og kommende boligejere i god tid kan indrette sig på den nye vurdering og den boligskat, der er knyttet til ejendommen.

Der er samtidig behov for, at de nye ejendomsvurderinger er pålidelige og gennemarbejdede, så boligskatterne opkræves på et sagligt grundlag. Det er derfor beklageligt, at der ikke efter ikrafttrædelsen af det nye skattesystem udsendes en individuel 2024-vurdering (ejerboliger), men at 2022-vurderingen indekseres på baggrund af prisudviklingen på kommuneniveau.

Samtidig har boligejerne i perioden ikke mulighed for at gøre indsigelse omkring grundlaget for vurderingen. Det betyder alt andet lige, at ejendomsvurderingerne bliver mindre retvisende, indtil en ny individuel 2026-vurdering udsendes.

Kontaktpersoner

Peter Jayaswal

Direktør for ejendomsfinansiering

Kristine Racina

Senior presserådgiver

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde