Høringssvar: Lovforslag om kompensationsordning ved svindel med NemKonto

Publiceret 02-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen har sendt et udkast til ændring af lov om offentlige betalinger m.v. i høring. Med lovforslaget foreslås lovens ændret således, at der kan ske udbetaling af kompensation, hvis man som borger uforskyldt er blevet svindlet med betalinger via NemKonto.

Finans Danmark støtter som udgangspunkt, at der indføres kompensationsordning for fysiske personer, der har været udsat for svindel med deres NemKonto, herunder muligheden for, at ordningen gebyrfinansieres.

Finans Danmark  mener dog samtidig, at kompensationsordningen bør suppleres af tiltag, som understøtter forebyggelsen af svindel. NemKonto er en vigtig del af den danske betalingsinfrastruktur og det er afgørende, at der er tillid til systemet. Udfordringerne med svindel består grundlæggende i, at det er for nemt at skifte NemKonto.

Vi har derfor i høringssvaret en række konkrete forslag til forebyggelse af svindel, der er relevante både for den eksisterende løsning og for Digitaliseringsstyrelsens igangværende arbejde med Ny NemKonto.

Kontaktpersoner

Louise Fjord

Chefkonsulent

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde