Høringssvar: EU Kommissionens undersøgelse af kvaliteten af børsnoterede virksomheders rapportering

Publiceret 18-02-2022
Høringssvar

Finans Danmark ser ikke et generelt kvalitetsproblem i Danmark og derfor heller ikke et behov for yderligere EU-regulering af danske virksomheder.

I vedlagte udfyldte spørgeskema tilkendegiver Finans Danmark, at de danske børsnoterede virksomheders rapporteringer generelt set har høj kvalitet. Vi finder derfor heller ikke, at der behov for yderligere EU-regulering vedrørende søjlerne ”Corporate Governance”, ”Audit” eller ”Supervision” med indvirkning på danske børsnoterede virksomheder.

Samme budskab gives i vedlagte uddybende cover letter, som vi har afgivet sammen med Dansk Industri, Danske Erhverv, Forsikring og Pension og FSR – danske revisorer.

Kontaktpersoner

Martin Thygesen

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Høringssvar

Høringssvar

Høring

Høringsbrev

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde