Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til etablering af European Single Access Point (ESAP) for virksomhedsoplysninger

Publiceret 31-03-2022
Høringssvar

Finans Danmark er overordnet positiv, forudsat at byrderne ikke overvæltes på virksomhederne.

Finans Danmark har afgivet høringssvar til EU-Kommissionens ”Have-your-say høring” vedrørende European Single Access Point (ESAP). ESAP er et vigtigt element i EU’s projekt om at styrke et fælles europæisk kapitalmarked, den såkaldte kapitalmarkedsunion.

Finans Danmark er overordnet positiv over for EU-Kommissionens forslag om ESAP, forudsat, og som også er anført af EU-Kommissionen, at de administrative opgaver vedrørende indsamling, validering og indsendelse af data til ESAP udelukkende og fuldt ud kommer til at påhvile EU- og nationale myndigheder.

Ligeledes understreger vi, at det er vigtigt, at myndighedernes omkostninger og ressourceforbrug forbundet hermed hverken direkte eller indirekte overvæltes på de indberettende virksomheder.

Kontaktpersoner

Kirsten Hjortshøj Bederholm

Chefkonsulent

Martin Thygesen

Kontorchef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde