Høringssvar: EU-Kommissionens forslag til Data Act

Publiceret 01-04-2022
Høringssvar

EU-Kommissionens forslag til Data Act er et lille skridt i den rigtige retning, men der er behov for mere.

En stærk europæisk dataøkonomi kan give nye muligheder for borgere og virksomheder og styrke innovation og vækst i samfundet. Vi er derfor glade for, at der på EU-niveau med forslaget til Data Act bliver bedre adgang til deling af data. For at realisere dette er det dog nødvendigt at opfylde to væsentlige forudsætninger: For det første skal datadelingen udvides til at omfatte flere sektorer. For det andet skal brugeren sættes i centrum, og der skal kun ske deling af persondata efter brugernes udtrykkelige tilsagn. 

Det nye Data Act lægger alene op til en øget datadeling for IoT-produkter og relaterede tjenester. Forslaget må derfor forventes at få en forholdsvis begrænset effekt på datadelingen på tværs af sektorer. Der er derfor behov for, at forslaget bredes ud til at omfatte flere sektorers data. Hvis det ikke sker, kan det hindre udviklingen af en europæisk dataøkonomi. Kommissionens forslag risikerer også at uddybe de asymmetrier for dataadgang, som bankerne i dag står overfor.

Der er også positive takter i forslaget, og det gælder fx i forhold til muligheden for omkostningskompensation. Forudsætningen for en europæisk dataøkonomi er således, at der er en attraktiv forretningsmodel for alle parter i datadelingen dvs. både for virksomheder, som deler data og for virksomheder, der anvender data.

Der er også behov for klare og ensartede regler for datadeling. I henhold til PSD2 direktivet er bankerne forpligtet til at stille data til rådighed via API’er. Et lignede princip anvendes ikke i forslaget til Data Act. Uden klare principper for, hvordan data deles på en standardiseret og automatisk måde, bliver det meget vanskeligt at realisere de nye muligheder og potentialer.

Kontaktpersoner

Mette Stürup

Kontorchef

Camilla Thorning

Pressechef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde