Høringssvar til EU-Kommissionens CSDR Refit

Publiceret 27-05-2022
Høringssvar

Finans Danmark har afgivet høringssvar på EU-Kommissionens ’Have your say’ om CSDR Refit.

Finans Danmark er glade for, at EU-Kommissionen har fulgt op på en række af de bemærkninger, som Finans Danmark og andre har afgivet i tidligere høringer.

Vi er dog fortsat af den opfattelse, at buy-in elementet under Settlement Discipline Regime er fejlbehæftet og helt bør undlades, da Finans Danmark anser penalty elementet, som værende tilstrækkeligt redskab til en forbedring af afviklingsdisciplinen i EU.

En af vores helt store bekymringer er, at i markeder med slutinvestor depotstruktur, som vi har i alle de nordiske lande, så pålægges slutinvestoren forpligtigelser, som slutinvestoren ikke kan opfylde. Disse bør rettelig kun pålægges de relevante professionelle deltagere i infrastrukturen.

Kontaktpersoner

Nikolaj Pilgaard

Kontorchef

Carsten Brink

Kommunikationschef

Høring

Høring

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde