Høringssvar: ESMA Consultation on the Opinion on Trading Venue Perimeter

Publiceret 02-05-2022
Høringssvar

Finans Danmark er bekymret over ESMAs forslag til “Opinion on trading venue perimeter”, idet vi anser det som endnu et skridt i retning af at begrænse konkurrencen i EU.  

ESMA har en meget vidtgående fortolkning af, hvad der kan karakteriseres som et multilateralt system. Det er stærkt uhensigtsmæssigt, da da forslaget begrænser kundernes mulighed for valg af eksekveringsform, hvilket er i strid med tankerne bag Kapitalmarkedsunionen og skaber et unlevel playing field sammenlignet med eksempelvis UK.

Derudover afviger ESMAs fortolkning på flere områder fra niveau 1 teksten (MiFIDII/MiFIR) og vi er stærkt bekymrede over, at der foreslås så markante, politiske ændringer uden involvering af Rådet og EU Parlamentet.

I den kontekst kan der også stilles spørgsmålstegn ved timingen af den foreslåede Opinion, idet der i skrivende stund er et review af MiFIDII/MiFIR i gang, som emnet rettelig bør indgå i fremfor ved udstedelse af guidance på niveau 3.

Kontaktpersoner

Helle Søby Thygesen

Daglig leder, Kapitalmarked Danmark

Carsten Brink

Kommunikationschef

Få opdateringer på mail

For dig, der ikke vil gå glip af nyheder fra Finans Danmark.

Tilmeld nyheder

Finans Danmark er interesseorganisation for bank, realkredit, kapitalforvaltning, værdipapirhandel og investeringsfonde i Danmark. Vores medlemmer er realkreditinstitutter, banker, sparekasser, andelskasser, danske filialer af udenlandske banker og investeringsfonde.

Læs mere om Finans Danmark og vores arbejde